POLITYKA PRYWATNOŚCI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny i określa zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, przekazanych dobrowolnie przez użytkowników w związku z korzystaniem z usług sklepu.
2. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych) – zwane „RODO”.
3. Administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych, które traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Przechowywane są na zabezpieczonych serwerach a dostęp do nich mają tylko uprawieni pracownicy.

ADMINISTRATOR DANYCH

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest SOHO COSMETICS Anna Kraska-Dziadecka, z siedzibą w Legionowie 05-120, ul. Czarnieckiego 6/12, NIP 8241659963, REGON 383081970.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

1. Dane osobowe będą przetwarzane aby w pełni umożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu, w szczególności w celach:
1) rejestracji i prowadzenia konta Klienta;
2) realizacji i wykonania umowy sprzedaży;
3) realizacji transakcji;
4) rozpatrywania reklamacji, wniosków i skarg oraz odpowiedzi na pytania;
5) rozwiązywania problemów technicznych;
6) marketingu usług;
2. W przypadku gdy Klient wyrazi zgodę, dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania informacji handlowej (newsletter), przesyłanej przez Administratora na wskazany przez Klienta adres e-mail. Informacja handlowa dotyczy wyłącznie oferty Sklepu Internetowego.

ZAKRES I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe:
1) imię i nazwisko;
2) adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
3) adres poczty elektronicznej;
4) numer telefonu kontaktowego;
5) numer identyfikacji podatkowej NIP;
6) nazwa firmy i adres jej prowadzenia;
Podanie danych jest dobrowolne jednak może być niezbędne w przypadku zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczeniu Usługi Elektronicznej i innych umów z Administratorem.

Dane osobowe Klienta będą przechowywane:
1. przez okres pozostawania zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu Internetowego;
2. przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta, w tym dochodzenia roszczeń;
3. do czasu odwołania przez użytkownika zgody na takie przetwarzanie;

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Użytkownik Serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ponadto użytkownik Sklepu Internetowego ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. 2016.119.1) (RODO). Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe Klienta Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
1. przewoźnicy, spedytorzy, firmy kurierskie;
2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne;
3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne;
4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych;
Ponad to Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

PLIKI COOKIES

1. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych potrzeb użytkownika. Zebrane dane wykorzystywane są tylko wewnątrz firmy SOHO cosmetics i mają na celu optymalizację działań;
2. monitorowania i tworzenia statystyk aby zrozumieć sposób korzystania przez Klienta ze Strony Internetowej Sklepu. Ma to na celu ulepszanie struktury i zawartości Strony Internetowej Sklepu oraz usprawnienie jej funkcjonowania i nawigowania;
3. utrzymania sesji Klienta sklepu internetowego, gdy jest zalogowany. Dzięki temu Klient nie będzie zobowiązany do ponownego logowania na każdej podstronie serwisu;
4. ustawienia cookies można zmieniać w przeglądarce internetowej jednak może to ograniczyć funkcjonalność Sklepu Internetowego.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

W razie pytań lub wątpliwości do zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – kontakt@sohocosmetics.pl